لینک های دسترسی

Breaking News

شمار معتادان بی سرپناه در کابل افزایش یافته است


وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید که در کابل شمار معتادان بی سرپناه افزایش یافته و بیشترشان عودت کنندگان از ایران استند.

همزمان با این، در ادامه کمپـاین جمع آوری معتادان، امروز مسوولان وزارت مبارزه با مواد مخدر، بیش از ۳۰۰ معتاد را از ناحیه هشتم شهر کابل جمع آوری و به مرکز تداوی معتادین فرستادند در حال حاضر،‌ بین ۱۰ تا ۱۵ هزار معتاد بی سرپناه در کابل بسر می برند.

کارته نو در ناحیه هشتم شهر کابل مدتی است به محل تجمع معتادان مبدل شده است.

امروز در ادامه کمپاین جمع آوری معتادان،‌ پولیس این خیمه ها را آتش زد و ده ها معتاد را به مرکز تداوی معتادین فرستاد. اما، فروشنده گان مواد مخدر پیش از رسیدن پولیس، ساحه را ترک کرده بودند.

آمر حوزه‌ هشتم ادعای همدست بودن پولیس با فروشنده گان مواد مخدر را رد می کند.

بر طبق آمارها، ۳،۵ میلیون افغان متاثر از مواد مخدر هستند و ۲،۵ میلیون تن از این مواد استفاده می کنند که یک میلیون نفر آنان را زنان تشکیل می دهند.

این معتادان برای درمان به مرکز تـداوی یک هزار بستر معتادین کـه سه سال پیش ایجاد شد فرستاده شدند که هم ترک اعتیاد کنند و هم حرفه یی را بیاموزند تا توان یک آغاز دوباره را داشته باشند.

XS
SM
MD
LG