لینک های دسترسی

Breaking News

برمک: سیستم ترافیکی کابل الکترونیکی می شود


وزیر داخله افغانستان می گوید که ایجاد کمربندهای تـازه در اطراف کابل سبب کاهش جرایم تروریستی شده و بـرای کاهش جرایم جنایی، پـولیس در حال شناسایی و مبارزه با عوامل این جرایم است.

ویس احمد برمک، وزیر داخله افغانستان، که در یک اقـدام نمادین، دیشب چـگونگی فعالیت برخی از کمربندها را بررسی میکرد، گفت که گشت سیار پولیس را افزایش می دهد و قرار است که سیستم ترافیک نیز الکترونیک شود.

به تـازه گی، دو کمربند جدید در اطراف کابـل ایجاد شده که یکی توسط اردو و دیگری تـوسط پولیس اداره می شود. این کمربندها ۳۴ پوسته دارند که توسط گارنیزیون کابل با همدیگر وصل و هماهنگ می شوند.

اینجا هم یکی دیگر از نقاط ورودی مرکز شهر کابل است. ساعت حدود دوازده شب و پولیس همچنان در حال معاینه و کنترول وسایط نقلیه است.

مردم نگران افزایش جرایم جنایی و پولیس هم شاکی از زورمندان است. اما وزیر داخله می گوید که به پـولیس اجازه بازداشت زورمندان قـانون شکن را داده و عوامل جرایم جنایی نیز شناسایی و نابود خواهند شد.

ویس برمک می گوید که برای مبارزه با جـرایم تروریستی و جنایی، قرار است که سیستم ترافیک نیز الکترونیکی شود و اصلاحات گسترده یی در پولیس اعمال گردد.

XS
SM
MD
LG