لینک های دسترسی

Breaking News

تاثیرات روانی قرنطین بر والدین به ویژه کودکان را در صحبتی همکارم قدیرمشرف با محمدالله معتمد استاد روانشناسی پوهنتون بامیان بشنووید


تاثیرات روانی قرنطین بر والدین به ویژه کودکان را در صحبتی همکارم قدیرمشرف با محمدالله معتمد استاد روانشناسی پوهنتون بامیان بشنووید

XS
SM
MD
LG