لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان طرح کاهش بی‌سوادی را تدوین کرد


در حال حاضر ۶۰ تا ۶۵ درصد شهروندان افغان بی‌سواد اند

حکومت با توجه به سطح بلند بی‌سوادی، طرحی را تدوین کرده است تا دولت و سکتور خصوصی با استفاده از امکانات موجود، میزان سواد را در این کشور افزایش دهد.

محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان روز چهارشنبه در نشست فوق‌العادۀ کمیتۀ ملی سوادآموزی گفت، اکنون بین ۶۰ تا ۶۵ درصد شهروندان افغان بی‌سواد اند.

این نشست به منظور حمایت از سکتور خصوصی برای کاهش و محو میزان بی‌سوادی در کابل برگزار شده بود.

آقای دانش، با توجه به سطح بلند بی‌سوادی، اقدامات انجام‌شده را اندک خواند و از فعالان فرهنگی، دینی و مدنی خواست که در چوکات طرح سوادآموزی با حکومت افغانستان همکاری کنند.

او گفت "از تمام گروه‌های دینی، فرهنگی، مدنی به ویژه سکتور خصوصی افغانستان به صورت جدی تقاضا می‌کنیم که در طرح بسیج ملی سوادآموزی، در کنار وزارت معارف بی‌ایستند و با راه‌اندازی کورس‌های سوادآموزی، چاپ کتاب‌ها و یا برای فراهم‌کردن سایر مواد آموزشی، برای باسواد ساختن مردم شان سهم بگیرند".

معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، گزارش دیدبان جهانی حقوق بشر در مورد دسترسی دختران افغان به آموزش را نگران‌کننده خواند و گفت، این تکان‌دهنده است که بخشی بزرگی از دختران افغان به مکتب دسترسی ندارند.

آقای دانش افزود، در حال حاضر سه میلیون کودک واجد شرایط افغان از رفتن به مکتب محروم اند که بخش اعظم آن را دختران تشکیل می‌دهند.

او ناامنی و نبود محیط مناسب را از موانع بزرگ سد راه آموزش کودکان یاد کرد.

بر اساس ارقام حکومت افغانستان، در حال حاضر ۱۷ هزار مکتب در سراسر این کشور فعال است که ۹.۲ میلیون در آنها مصروف آموزش اند و ۳۹ درصد را دختران تشکیل می‌دهند.

برعلاوۀ این، هر سال ۱۹ هزار کورس سوادآموزی راه‌اندازی می‌شود که کم و بیش ۴۰۰ هزار زن و مرد از این طریق نوشتن و خواندن را می‌آموزند.

بخش بزرگ شاگردان کورس‌های سوادآموزی زنان اند که به گفتۀ وزارت معارف افغانستان، شمارشان نزدیک به ۲۲۵هزار می‌رسند.

XS
SM
MD
LG