لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان رشد کمتر، تورم بیشتر اقتصادی دارد


فیصدی رشد اقتصادی افغانستان در دو سال آینده کمتر از کشورهای همسایه پیش بینی شده است.

بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، برخی از کشور های در حال انکشاف در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، شاهد رشد اقتصادی چشمگیر خواهد بود.

در چین در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب شاهد رشد اقتصادی ۶.۵ و ۶.۳ در صد پیش بینی شده است در حالی که رشد اقتصاد هند در همین مدت بالاتر از هفت در صد پیش بینی شده است.

رشد اقتصادی افغانستان که بیشتر متکی به کمک های جامعۀ بین المللی است در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب چهار در صد و ۳.۶ در صد تخمین شده است.

بر اساس این پیش بینی، چهار همسایۀ افغانستان—ایران، پاکستان، ترکمنستان و تاجیکستان—نیز در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رشد اقتصادی قابل ملاحظه خواهند داشت.

ایران که تازه برخی از تعزیرات بین المللی اقتصادی بر آن کشور لغو شده است، در دو سال آینده به ترتیب ۵.۱ و پنج در صد رشد اقتصادی خواهد داشت. رشد اقتصادی در پاکستان در دو سال آینده به ترتیب ۵.۵ در صد و ۵.۲ در صد پیش بینی شده است. بر اساس این پیش بینی، ترکمنستان در همین مدت به ترتیب رشد اقتصادی ۴.۸ در صد و پنج در صد رشد اقتصادی خواهد داشت.

تورم

صندوق بین المللی پول میزان تورم پولی در افغانستان در دو سال آینده به ترتیب شش در صد و ۶.۴ در صد پیش بینی کرده است.

تورم پولی در ایران نیز در دو سال آینده به ترتیب ۱۰.۹ در صد و ۱۰.۲ در صد پیش بینی شده است. برعکس بر اساس این پیش بینی، تورم پولی در پاکستان در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۴.۲ در صد و در سال ۲۰۱۹ میلادی ۵.۲ در صد پیش بینی شده است که در مقایسه با ایران و افغانستان، پاکستان از لحاظ نرخ تورم پولی در دو سال آینده در وضعیت نسبتاً بهتر قرار خواهد داشت.

سید مسعود، استاد پوهنحی اقتصادی در پوهنتون کابل، به صدای امریکا گفت که تورم پولی در یک کشور پدیدۀ بد نیست، مشروط بر اینکه توازن بین رشد اقتصادی و تورم پولی موجود باشد.

به گفته آقای مسعود اگر رشد اقتصاد در یک کشور چهار در صد و یا کمتر از آن باشد و تورم پولی پنج در صد و یا بالاتر از آن باشد "رشد اقتصادی تصنعی" خواهد بود و سطح رفاه زندگی مردم به صورت عموم پائین میاید.

آقای مسعود همچنین می گوید که اگر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در افغانستان صورت بگیرد، عواید خلق شود و قدرت خرید مشتریان افزایش یابد، خدمات و امتعه تولید شود، همه با هم تاثیر احتمالی تورم را خنثی خواهد کرد.

بر اساس احصائیه سازمان انکشافی ملل متحد در افغانستان، سی و شش در صد جمعیت—یعنی نه میلیون نفوس کشور—زیر خط فقر بسر می برند. میزان بیکاری نیز در افغانستان حدود چهل در صد است و به دلیل بیکاری، فقر در حال افزایش است.

بیش از شصت در صد جمعیت افغانستان را جوانان بین سنین ۱۸ تا ۲۵ سال تشکیل می دهد که شماری زیادی آنان از فقر و بیکاری رنج می برند.

نرخ تبادله واحد پولی افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی ۵۷ افغانی در مقابل یک دالر امریکایی بود، اما حالا یک دالر امریکایی در مارکیت تبادل اسعار افغانستان، حدود ۷۰ افغانی تبادله می شود.

XS
SM
MD
LG