لینک های دسترسی

Breaking News

غنی: ثبات یک کشور به صادراتش ارتباط دارد


محمداشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که ثبات یک کشور با میزان صادارتش رابطه دارد و برای تأمین ثبات و پایداری در افغانستان، باید صادرات این کشور افزایش یابد.

رئیس جمهورغنی گفت که هشتاد درصد واردات افغانستان در داخل این کشور تولید شده می‌تواند.

رئیس جمهور غنی که روز شنبه در مراسم معرفی اتشه‌های تجارتی، روسای جدید ادارات مختلف و افتتاح تعمیر جدید کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صحبت می‌کرد، توظیف شدن اتشه‌های تجارتی را براساس رقابت آزاد، دست آورد خواند و گفت، اداراتی که پروسۀ استخدام آن، براساس روابط است، "قابل اصلاح نیست".

رئیس جمهور غنی گفت که باید در "دسترخوان مردم" تغییر ایجاد شود و به گفتۀ او، این تغییر زمانی ایجاد خواهد شد که "مدیریت بازار به گونۀ اساسی" تغییر کند.

آقای غنی گفت "یک مملکتی که واردات اش ۱۲ برابر صادرات‌اش باشد، مملکت پایدار بوده نمی‌تواند".

رئیس جمهورغنی افزود که در سال‌های گذشته به تولید جاگزین "فکر نشده" در حالی که هشتاد درصد واردات افغانستان در داخل این کشور می‌تواند تولید شود.

او، به ایجاد تغییر در بیلانس واردات و صادرات افغانستان تأکید روزید و گفت که نخست باید صادرات و واردات برابر شوند و پس از آن، میزان صادرات افزایش یابد.

رئیس جمهور غنی، اتشه‌های تجارتی را که جدیدأ به کار گماشته شدند مخاطب قرار داده و گفت، وظیفۀ آنان اینست که دیدگاه‌ها، موانع و کاستی‌ها را در مورد رشد تجارت به گونۀ درست تحلیل نمایند و فرصت‌ها را سنجش کنند.

برای اولین بار در افغانستان، اتشه‌های تجارتی این کشور از طریق رقابت آزاد از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تعیین شدند.

XS
SM
MD
LG