لینک های دسترسی

Breaking News

تجلیل از روز جهانی موزیم در تاجیکستان


روز جهانی موزیم با برگزاری محفلی در موزیم ملی تاجیکستان تجلیل شد. از این روز همه ساله به تاریخ ۱۸ ماه می تجلیل صورت می‌گیرد.

"شبی در آثارخانه" نام محفلی بود که به مناسبت روز بین المللی موزیم، در موزیم ملی یا به گفته تاجیک ها، آثار خانه ملی، تاجیکستان برگزار شد و شمار زیاد باشندگان شهر دوشنبه را دور هم آورد.

در این محفل، سفره ملی تاجیکی و دیگر کشور ها آراسته شده بود، هنرنمایی‌ها و عنعنه‌های بومی به نمایش گذاشته شد، تصاویر چهره های تاریخی و نام‌های آشنای سرزمین های فارسی زبان چون عمر خیام و ابو ریحان البیرونی تمثیل شد.

فریدون کنجایوف، کارمند موزیم ملی تاجیکستان، در مورد به صدای امریکا گفت: "مقصد اساسی تشکیل و برگزاری شبی در آثارخانه، انعکاس اقتدار، توانایی و دیگر پهلو های فعالیت همه روزمره آثارخانه ملی تاجیکستان می‌باشد."

یکی از بخش های جالب و دیدنی این محفل، مثنوی خوانی بود که توجه شمار زیاد از شرکت کننده ها را جلب کرد.

سفارت خانه های کشور های خارجی در شهر دوشنبه نیز در این محفل فرهنگ خود را به معرفی گرفتند.

نیلوفر عزیزوفا که در این محفل اشتراک داشت به صدای امریکا گفت: "من باری اول است که در این جشنواره اشتراک میکنم و از همه جالبش، شناسایی با هنرمندان محلی و محصولات ملی تاجیکستان بود."

در گوشه دیگر، هنرنمایی خوشنویسان خط فارسی، توجه اشتراک کننده گان را به خود جلب کرده بود. این گوشهٔ از نمایشگاه به خاطر یادبود و ارج گذاری به خط فارسی و آشنا کردن نسل جوان به خط نیاکان شان ترتیب شده بود.

XS
SM
MD
LG