لینک های دسترسی

Breaking News

پنج کارمندمربوط پروژه ضد مواد مخدر در جريان يک حمله ناگهاني کشته شدند.


مقامات افغانستان ميگويند تندروان مظنون طالبان پنج افغاني را به قتل رسانيدند که در يک پروژ تحت تمويل امريکا جهت فراهم نمودن موادزراعتي بديل براي دهاقيني کار ميکردند که قبلاً خشخاش کشت مينمودند. مقامات محلي ميگويند اين کارمندان امروز چهارشنبه در حالي مورد حمله قرار گرفتند که در ولايت هليمندمسافرت ميکردند. پليس در حال تحقيقات وجستجوي محله کنندگان ميباشد. ايالات متحده و ساير کشورها صدْ ها مليون دالر را براي مساعي محومواد مخدربراي افغانستان داده اند.واشگتن استدلال ميکند که صنعت کشت خشخاش حالاتهديد بزرگتر نسبت به تندروان تحت رهبري ضد حکومت هستند که در سرتاسر افغانستان در جنوب شرق فعاليت دارند. حامد کزري رئيس جمهور افغانستان تعهد نموده تا مبازره را عليه تجارت مواد مخدر براه بياندازد. در ماه فبروري وي يک پلان هشت فقره يي را جهت محود توليد خشخاش ارائه کرد.

XS
SM
MD
LG