لینک های دسترسی

پروگرام صحي صحبت با راديو آشنا روي اخلاق طبابت، و مسؤليت داکتران در برابر مريضان، اظهارات پروفيسور ولي عصيم، جراح قلب. 


پروگرام صحي صحبت با راديو آشنا روي اخلاق طبابت، و مسؤليت داکتران در برابر مريضان، اظهارات پروفيسور ولي عصيم، جراح قلب.

XS
SM
MD
LG