لینک های دسترسی

عراقي ها بتسويد قانون اساسي نزديکتر شده اند.


امروز در حالي که خشونت هاي بيشتري رخ داد، چنين معلوم ميشود که پارلمان عراق به آغاز کار روي تسويد يک قانون اساسي دائمي براي عراق نزديک ميشود. حُمّام حَمّودي، يک ملاي شيعه ميگويد او بحيث رئيس يک کميتۀ تسويد ۵۵ عضوي تعيين شده است. حمودي عضو اتحاديۀ عراقي هاي متحد است که در پارلمان يک اکثريت کوچک دارد. او گفت يک وکيل کرد پارلمان و يک وکيل عرب سني بحيث معاونين او تعيين شده اند. اما پارلمان رسماً اين سمت ها را اعلام نکرده است. کميته سه ماه وقت دارد تا يک قانون اساسي دائمي را تسويد کند که براي جوامع سياسي و مذهبي عراق قابل قبول باشد. مسوده متعاقباً در ماۀ اکتوبر به همه پرسي گذاشته خواهد شد. در عين زمان، شورشيان بمساعي شان جهت اخلا کار حکومت ادامه ميدهند. مامورين ميگويند انفجار بمي که در يک موتر تعبيه شده بود دو نفر ملکي عراقي و سه عسکر امريکائي را در مرکز بغداد هلاک ساخت. و قواي نظامي ايالات متحده ميگويد انفجار يک بم کنار جاده بروز دوشنبه چهار عسکر امريکائي را در جنوب بغداد بقتل رسانيد.

XS
SM
MD
LG