لینک های دسترسی

يک محکمه جرمني از برائت يک  مظنون حملات ۱۱ سپتمبر  حمايت کرد


يک محکمه فدرال در جرمني يک اقدام مدعي العمومان را جهت محاکمه مجدد يک مرد مراکشي رد کردند که سال گذشته بخاطر همکاري با حملات دهشت افگني ۱۱ سپتمبر بر ايالات متحده برائت يافته بود. محکمه امروز پنجشنبه حکم داد که برائت عبدالغني مسعودي درست بوده و يک درخواست محاکمه مجدد وي را رد نمود. شهادت دهي در جريان اين محاکمه نشان دادکه مسعودي يک دوست محمد عطا و ساير اعضاي سلول دهشت افگنان در هامبورگ بوده که به حملات ۱۱ سپتمبر انجاميد. اما قضات در محکمه دولتي هامبورگ گفتند مدعي العمومان نتواستند ثابت سازند که مسعودي در باره آن توطئه چيزي ميدانسته است . با وجود تصميم امروز محکمه ، مسعودي هنوز به امکان اخراج از جرمني مواجه ميباشد.

XS
SM
MD
LG