لینک های دسترسی

Breaking News

يک محکمه جرمني از برائت يک  مظنون حملات ۱۱ سپتمبر  حمايت کرد


يک محکمه فدرال در جرمني يک اقدام مدعي العمومان را جهت محاکمه مجدد يک مرد مراکشي رد کردند که سال گذشته بخاطر همکاري با حملات دهشت افگني ۱۱ سپتمبر بر ايالات متحده برائت يافته بود. محکمه امروز پنجشنبه حکم داد که برائت عبدالغني مسعودي درست بوده و يک درخواست محاکمه مجدد وي را رد نمود. شهادت دهي در جريان اين محاکمه نشان دادکه مسعودي يک دوست محمد عطا و ساير اعضاي سلول دهشت افگنان در هامبورگ بوده که به حملات ۱۱ سپتمبر انجاميد. اما قضات در محکمه دولتي هامبورگ گفتند مدعي العمومان نتواستند ثابت سازند که مسعودي در باره آن توطئه چيزي ميدانسته است . با وجود تصميم امروز محکمه ، مسعودي هنوز به امکان اخراج از جرمني مواجه ميباشد.

XS
SM
MD
LG