لینک های دسترسی

وزير دفاع امريکا مي گويد زندانيان گوانتانامو  قبل از آزاد به محلي براي باز گشت ضرورت دارند


دانلد رمسفلد وزير دفاع امريکا ميگويد ايالات متحده ميخواهد توقيفي ها را از زندان در خليج گوانتاناموي کيوبا آزاد سازد اما نمي داند آنها را به کجا بر گرداند. وزير دفاع امريکا امروز پنجشنبه در بروکسل صحبت ميکرديعني يک روز بعد از آنکه رئيس جمهور بش نخواست تا مسدود نمودن آن کمپ رارد نمايد. رمسفلد گفت سوالاتي زيادي درباره گوانتانامو بشمول اين که اگر اين زندان بسته شود، اين توقيفي ها را بکجا فرستاده شوند، موجود است .وي گفت مامورين امريکايي مايل اند تا زندانيان افغان وعراقي را به کشور هاي اصلي شان بر گردانند ، اما آن حکومات براي رسيدگي بان اين زندانيان بايد زندان ها و سيستمهاي عدلي داشته باشند. بروز سه شنبه جمي کارترسابق رئيس جمهور امريکامسدود نمودن گوانتانامو را تقاضا نمود. در آن زندان حدود ۵۴۰ توقيفي هاي جنگ عليه دهشت افگني بسر ميبرند. حکومت رئيس جمهور بش الزامات بد رفتاري با زندانيان گوانتانامو را تکذيب کرده ميگويد، روش با زندانيان انساني وحرفه يي است .

XS
SM
MD
LG