لینک های دسترسی

رايس خواستار اصلاحات ديموکراتيک در شرق ميانه شد


کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده، تقاضانامۀ محکمي براي اصلاحات ديموکراتيک در شرق ميانه صادر کرده ميگويد حکومات منطقه بايد ارائۀ بهانه ها را جهت جلوگيري از آنچه وي کار مشکل ديموکراسي ميخواند متوقف سازند. خانم رايس، امروز طي بيانيه اي در يونيورستي امريکائي قاهره گفت ، ايالات متحده طي ۶۰ سال، خواستار ُثبات در شرق ميانه بوده که به قيمت ديموکراسي تمام گرديده و بهيچ يک آن نايل نشده است. او گفت اکنون ايالات متحده مسير ديگري را تعقيب ميکند. خانم رايس مخصوصاً از ايران و سوريه ياد کرد که نيازمند اصلاحات هستند. او از حکمروايان ايران و سوريه تقاضا کرد تا بمردمان شان، که مشتاق آزادي هستند، توجه نمايند. او همچنان گفت که در مورد آيندۀ اصلاحات در مصر، بخاطر خشونت عليۀ مظاهره چياني که بمظاهرات مسالمت آميز دست ميزنند، نگران است. قبلاً در طول روز خانم رايس با حسني مبارک، رئيس جمهور مصر ملاقات کرد تا تاکيد کند که انتخابات رياست جمهوري ماۀ سپتمبر در مصر آزاد و منصفانه باشد.

XS
SM
MD
LG