لینک های دسترسی

Breaking News

به تعقيب حملۀ انتحاري در فلوجه شش عسکر امريکائي مفقودالاثر و يا هلاک شده اند


قواي نظامي ايالات متحده ميگويد يک حملۀ انتحاري بمي که در يک موتر تعبيه شده بود عليۀ يک کاروان عساکر قواي پيادۀ بحريه ديشب در فلوجه باعث قتل دو عسکر پيادۀ بحريه گرديد. همچنان دو عسکر پيادۀ بحريه و يک ملاح مفقودالاثر هستند. قواي نظامي ميگويد ۱۳ عسکر ديگر قواي نظامي که عليۀ يک کاروان عساکر پيادۀ بحريه که در داخل شهر در حرکت بود، رخ داد، مجروح شدند. مامورين جزئيات بيشتري را افشا نکرده اند. در بغداد، يک شرکت امنيتي برتانيه که از ميدان هوائي بغداد محافظت ميکند بخاطر اختلاف روي قرارداد با حکومت عراق، دست باعتصاب زده است. هنوز معلوم نيست که اين اقدام چه تاثيري بر پروازها خواهد افگند. و در موصل، مامورين محلي ميگويند يک زن عراقي از اثر مرمي هاوان که در يک اکادمي پوليس دران نزديکي ها بطور تصادفي شليک شده بود، هلاک گرديد.

XS
SM
MD
LG