لینک های دسترسی

Breaking News

رهبر مخالفين حکومت مصر در آغاز محاکمه اظهار بيگناهي کرد


کانديد ارشد مخالف حکومت مصر براي احراز کرسي رياست جمهوري آن کشور باتهام تقلب در اسناد مبارزات انتخاباتي براي جانشيني حسني مبارک که براي پنج دوره رئيس جمهور بود، تحت محاکمه قرار گرفته است. انتخابات رياست جمهوري مصر در ماۀ سپتمبر داير ميگردد. ايمن نور، رهبر حزب غد امروز در يک محکمه در قاهره اظهار بيگناهي کرد. پوليس و صدها تن از پشتيبانان ايمن نور عمارت محکمه را محاصره کرده اند. وکلاي مدافع ادعا ميکنند که حکومت بمنظور فلج ساختن مبارزات انتخاباتي مؤکل شان اين اتهامات را جعل کرده است. محاکمۀ ايمن نور تشنج را بين مصر و ايالات متحده در حالي تشديد کرده که حکومت بش بفشار خود بر متحد ديرينه اش براي پشتيباني از تغيرات ديموکراتيک ادامه ميدهد. در ماۀ مارچ، کاندليزا رايس، وزير خارجه، بعنوان احتجاج عليۀ توقيف ايمن نور سفر خود را به قاهره فسخ نمود. هفتۀ گذشته وقتي او بالاخره بمصر سفر نمود با ايمن نور ملاقات کرد.

XS
SM
MD
LG