لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات رهبر کاتوليک هاي جهان به نفع  دول فقير افريقا


پاپ بيني دکت ، رهبر کاتوليک هاي جهان ميگويد اميد واراست رهبران هشت کشور صنعتي جهان در جلسات مرتبه شان بروز هاي دوشنبه و سه شنبه تدابير اصيل و بي سابقه اي را جهت ازبين بردن فقر و عدم رشد انکشافي افريقا اتخاذ کنند . پاپ ميگويد معضلات افريقا اکثر ناديده گرفته است . پاپ بينيديکت اين تبصره را امروز يکشنبه در برابر زيريني نمود که در ميدان سين پيطرز واتيکان درروم جمع شده بودند . تبصره هاي رهبر کاتوليک هاي جهان فقط يک روز قبل از آن بعمل آمد که رهبران هفت کشورداراي پيشرفته ترين سطح صنعتي جهان و روسيه برو دوشنبه در سکاتلند به بحث آغاز کنند . انتظار مي رود ازبين بردن ديوين نادارترين کشور هخي جهان در صدر اجنداي شان قرارداشته باشد . سلف پاپ بيني ديت ، پاپ جان پاب فقيد اکثر طي ۲۶ سال دوره پيشوائي کليسا هاي رومن کاتوليک از کشور هاي دارا تقا مي کرد به کشور هاي نادار کمک کنند و از قروض شان بکاهند.

XS
SM
MD
LG