لینک های دسترسی

نجات يکتن از عساکر قواي نظامي خاص ايالات متحده در شرق افغانستان


شبکه مطبوعاتی غرب گذارش داده است که قواي ايالات متحده يک عسکر امريکائي را که از روز سه شنبه به اينسو مفقود الااثر بود، نجات داده اند.

اين شبکه از قول مقامات رسمي مي گويند ، عسکر قواي خاص از نزد دشمن فرار نمود بود ، تا آنکه به روز شنبه نجات داده شد. در مورد سرنوشت اعضاي ديگر اين گروپ چيزي گفته نشده است.

اين عساکر به روز سه شنبه گذشته ناپديد شدند ، و هليکپتري که جهت نجات آنها فرستاده شد توسط شورشيان مظنون طالب سقوط داده شد که تمام شانزده نفر سرنشين آن تلف گرديد.

در عين زمان به روز يکشنبه ، شورشيان مظنون طالب ، يک روحاني طرفدار حکومت را در جنوب افغانستان به قتل رساندند. مقامات محلي مي گويند مولوي محمد نبي مصلح در حاليکه از خانه اش در شهر قندهار خارج ميشد ، مورد حمله قرار گرفت. وي بعداً از اثر زخم هاي شديدي که برداشته بود در شفاخانهُ قواي نظامي امريکا در قندهار وفات نمود.

XS
SM
MD
LG