لینک های دسترسی

سفر غير مترقبهٌ وزير عدليهُ امريکا به عراق


وزير عدليهُ امريکا در جريان سفر غير مترقبه اش به عراق با صدراعظم عراق ملاقات نمود.

سفر يک روزهُ (البرتو گنزالس) به منظور نشان دادن همکاري و تعهد ايالات متحده به حکومت عراق ميباشد. (البرتو گنزالس) بر علاوه ملاقات با (ابرهيم الجعفري) صدراعظم ، و مقامات رسمي ديگر عراق ، با عساکر امريکائي نيز ديدن نمود.

خبرنگاراني که (گنزالس) را در اين سفر همرائي نمودند، مي گويند وي اين سفر را در آستانهُ روز استقلال امريکا انجام داد تا از تعهد عراق به دموکراسي ، با وجود دوام حملات مرگبار از طرف شورشيان، تمجيد به عمل آورد.

XS
SM
MD
LG