لینک های دسترسی

Breaking News

رهبران گروۀ هشت بر کمک براي افريقا و موضوعات محيط زيست توافق کردند


کنفرانس سران هفت کشور عمدۀ صنعتي و روسيه در روز آخر کنفرانس در اسکاتلند يک محمولۀ کمک براي دول افريقائي را اعلام کردند.

تو ني بلير ، صدراعظم برتانيه گفت رهبران گروۀ هشت که شامل برتانيه ، کانادا ، فرانسه ، آلمان، جاپان ، ايتاليه ، روسيه و ايالات متحده است يک کمک ۵۰ مليارد دالري را براي افريقا ، توافق جديد بر تجارت و عفو قروض فقيرترين کشورهاي جهان را ، وعده دادند.

اين اعلاميۀ توني بلير به تعقيب ملاقات با يک گروۀ رؤساي دول کشورهاي افريقائي صورت گرفت. او همچنان گفت که هر دو جانب توافق نمودند که دهشت افگني اهداف جهاني را در مورد صلح و هم آهنگي مغشوش نخواهد ساخت.

توني بلير در مورد موضوعات محيط زيست پلاني را براي کفرانسي در سال جاري در برتانيه جهت تاسيس گفت و شنود بين کشورهاي صنعتي و کشورهاي روبانکشاف در مورد متوقف ساختن عمليۀ گرم شدن کرۀ زمين اعلام نمود.

رهبران گروۀ هشت همچنان سه مليارد دالر را براي کمک به ادارۀ فلسطيني در آينده تعهد کردند. توني بلير گفت اين مساعدت در راۀ اعمار يک شرق ميانه کمک خواهد کرد که دو دولت اسرائيل و فلسطين پهلوي هم زيست کنند.

XS
SM
MD
LG