لینک های دسترسی

Breaking News

عمليات قواي نظامي امريکا و عراق در سرحد سوريه


مامورين ايالات متحده در عراق ميگويند ، عساکر بحريۀ ايالات متحده ، يک عمليات بزرگ ضد دهشت افگني را در غرب عراق براه انداخته اند. نطاق قواي نظامي امريکا در عراق ميگويد ، در تهاجمي که بروز پنجشنبه آغاز يافته و تا به حال ادامه دارد ، حدود ۵۰ تن از عساکر بحريۀ ايالات متحده و ۱۰۰ تن از عساکر عراقي ، شرکت دارند.

طبق گزارش هاي رسيده ، اين عساکر بيش از ۲۲ تن از افراد مظنون شورشي را ، طي حملات متعدد ، در نزديکئ شهر فلوجه ، واقع در ۶۵ کيلومتري غرب بغداد ، باز داشت کرده اند . عمليات جاري ، در نوع خود ، چهار مين تهاجم ، در ظرف يک ماه است که بر مواضع شورشيان در ولايت انبار انجام ميابد.

مقامات نظامي ميگويند اين ولايت که در امتداد سرحد سوريه ، درغرب بغداد واقع است ، راۀ دخول مليشه هاي خارجي ، به داخل عراق ميباشد. در عين حال ، طبق گزارش روزنامۀ ميل برتانيه ، لندن قصد دارد ، از جمع هشت هزار و پنجصد عسکر که در عراق مستقر دارد ، حد اقل سه هزار آنرا از کشور بيرون بکشد. اين روزنامه طبق يک ياداشت افشافاش شده ، از جان ريد ، وزير دفاع برتانيه نقل قول کرده و مينگارد ، ايالات متحده نيز در نظر دارد ، در اوايل سال آينده ، ۱۴۰ هزار قواي موجوده اش در عراق را ، به ۶۶ هزار نفر عسکر کاهش دهد. ولي جان ريد ، طي يک اعلاميه گفته است برتانيه ، در رابطه با قوايش در عراق ، راه هاي متعددي را در نظر داشته و تا به حال تصميمي در زمينه اتخاذ نکرده است. درين مورد از جانب حکومت ايالات متحده تا هنوز چيزي گفته نشده است.

XS
SM
MD
LG