لینک های دسترسی

استقبال  کونداليزا رايس وزير خارجه ايالات  متحده از شرکت مجدد کورياي شمالي درمذاکرات


داکتر کونداليزا ، رايس وزير خارجه ايالات متحده ، از تصميم کورياي شمالي ، جهت شرکت مجدد در مذاکرات شش کشور بر پروگرام اسلحه سازي زروي آن ، استقبال کرده اما گفته است ، مذاکرات متقابل درين عرصه گام اول درين عرصه ميباشد.

قبل از عزيمت از پيکنگ به تايلند ، کانداليزارايس بروز يکشنبه گفت کورياي شمالي در برچيدن پروگرام زروي خود بايد پيشرفت واقعي کند. موصوفه همچنان ازچين ، بخاطر کمک در امر تقاضا از پيونگ يانگ به بازگشت به ميز مذاکره تشکر نمود. کورياي شمالي بروزشنبه اعلام کرد به مذارکرات خلع سلاح با چين ، ایالات متحده ، جاپان ، روسيه و کورياي جنوبي تا پايان ماه جاري بر مي گردد.

وزير خارجه ايالات متحده امروز يکشنبه با يو شينتاو ، وزير خارجه چين ، ملاقات نمود و از کدر رهبري چين تقاضا نمود با حکومت تايوان و همچنان بادالائي لاما ، رهبر مذهبي بودائيان تبت که در تبعيد بسر مي برد ، بتماس گردد.

خانم رايس مصروف يک مسافرت چهارروزه به کشورهاي آسيائي است که طي آن ، علاوه از چين و تايلند، از جاپان و کورياي جنوبي نيز بازديد خواهد کرد .

XS
SM
MD
LG