لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضاي پوليس بريتانيا از مردم در مورد عکس هاي گرفته شده از صحنه هاي انفجارات.


پوليس برتانيه از شهروندان آنجا تقاضا نموده تا عکس هاي گرفته شده از صحنه هاي بمگذاري هاي هفتهُ قبل از سيستم ترانزيت را بدسترس شان قرار دهد.

مقامات ، آدرس کمپيتريُ را به روز يک شنبه در دسترس مردم قرار داده تا آنها بتوانند عکس هاي را که توسط کمره ها و يا تيلفون هاي دستي کمره دار گرفته باشند ، به آدرس موصوف از طريق کمپيوتر بفرستند.

پوليس معتقد است که اين گونه عکس ها ممکن در شناسائي آناني که مسؤل بمگذاري ها بودند، کمک نمايد. عمليات بيرون کشيدن اجساد در تونل زيرزميني نزديک (جادهُ رسل) ادامه دارد. در حال حاضر تعداد موثق کشته شده گان به چهل و نه نفر رسيده است ، ولي در حاليکه مؤظفين در جستجوي اجساد در ميان خرابه هاي ناشي از بمگذاري هستند ، انتظار ميرود که تعداد کشته شده گان بيشتر شده برود.

روزيکشنبه در ميدان هوائي (هيترو) در لندن، سه تن به اساس قوانين ضد دهشت افگني بريتانيا دستگير گرديد ، ولي پوليس مي گويد تا کنون دليلي مبني بر دست داشتن آنها در بمگذاري هفتهٌ قبل موجود نيست.

گرچه تندروان اسلامي ادعاي ارتکاب بمگذاري را نموده اند، ولي مقامات بريتانيا هنوز از مظنونيني نام نبرده است. همچنان به روز يکشنبه مسلمانان بريتانيا، و رهبران عيسويان و يهودان متحدانه حملات هفتهُ قبل را تقبيح نمودند.

XS
SM
MD
LG