لینک های دسترسی

از قزاقستان بخاطر عدم استرداد ناراضيان ازبکستان ستايش شد


يک رگوۀ عمدۀ مدافع حقوق بشر از مقامات قزاقستان بخاطر مقاومت عليۀ فشار حکومت ازبکستان و خودداري از استرداد يک فعال عمدۀ حقوق بشر ازبکستان ستايش کرده است. گروۀ مراقب حقوق بشر مقيم نيويارک ميگويد مقامات قزاقستان کار درستي کرده اند و از ساير کشورهاي آسياي مرکزي تقاضا کرد تا عين کار را بکنند. لطف الله شمس الدينوف بعد ازان از ازبسمتان فرار کرد که شاهد سرکوبي يک اجتماع مخالفين حکومت در ماۀ مي در انديجان بود. طبق گزارش دران واقعه صدها نفر کشته شدند. او بتاريخ ۴ جولاي در قزاقستان توقيف گرديد. اما دو روز قبل، مقامات قزاقستان او و فاميلش را به ادارۀ پناه گزينان ملل متحد تسليم کرد که براي اسکان بيک کشور سومي از قزاقستان انتقال داد. ازبکستان در صدد استرداد در حدود ۵۰۰ متقاضي پناهندگي سياسي است که به تعقيب قتل عام انديجان فرار کردند. ازبکستان آنها را جنايتکاران عادي ميخواند.

XS
SM
MD
LG