لینک های دسترسی

Breaking News

هلاکت حد اقل حد اقل هشتاد و سه نفر در انفجارات مصر


حسني مبارک ، رئيس جمهور مصر ميگويد ، انفجارات چند بم که بروز شنبه ، ۲۳ جولاي ، در تفرجگاۀ مشهور بحيرۀ احمر مصر رخ داده و باعث هلاکت هشتاد و سه نفر گرديد ، اراده او را در جنگ عليه دهشت افگنان و مغلوب نمودن شان ، قوي تر ساخته است.

يک ساعت قبل از تبصره هاي وي ، انفجارات که تقريبا در عين وقت صورت گرفتند ، تالار ورودي هوتل مجلل موسوم به باغهاي غزاله ، و توقف گاه موتر ها ، در شرم الُشيخ را ، بساعت يک بعد از نيمۀ شب به وقت محل ، بروز شنبه ، درهم شکست.

گفته ميشود ، حد اقل دو انفجار از بم هاي تعبيه شده در موتر بوده است. به گفتۀ مامورين ، اکثر کشته شدگان را مصري ها تشکيل ميدهد ، ولي هشت خارجي نيز در بين کشته شدگان است. در اثر اين انفجارات ، بيش از صد نفر نيز زخمي گرديده اند که وضع اکثريت شان وخيم خوانده شده است.

به گفتۀ حبيب العدلي ، وزير داخله مصر ، اطلاعاتي بدست آمده حاکيست که انفجارات روزشنبه با انفجارات که در ماه اکتوبر در تفرجگاه سنعاي در شهر طبه رخ داده و باعث هلاکت ۳۴ نفر گرديد ، ارتباط دارد.

گروهي که خود را لواي عبدالله اعظم ميخوانند ، در صفحۀ انترنيت خود ، ادعاي مسوليت اين انفجارات را نموده اند. ولي ارتباط اين گروه ، با القاعده مصر ، تائيد نشده است.

XS
SM
MD
LG