لینک های دسترسی

Breaking News

تعهد پاکستان در قسمت کمک به پروسهُ انتخابات پارلماني افغانستان


صدراعظم پاکستان مي گويد کشورش هر آنچه در توان دارد به خرچ خواهد که قبل از انتخابات پارلماني ماه سبتمبر افغانستان، از حملات تندروان از آنسوي سرحد جلو گيري به عمل آيد. شوکت عزيز، صدراعظم پاکستان، اين تعهد را به روز يکشنبه به حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان هنگام ملاقاتش با او در کابل روي موضوعات مبارزه با دهشت افگني و افراط گرائي، بعمل آورد. شوکت عزير همچنان يک مجموعهُ کمک يک صد مليون دالري را جهت پروژه هاي انکشافي در افغانستان افشاُ نمود. در امتداد سرحد، به روز يک شنبه يک مرد در اثر انفجار بم در پوستهٌ سرحدي چمن کشته شد. مقامات رسمي پاکستاني معتقد اند که بم قبل از وقت منفجر گرديد که باعث قتل خود بمگذار گرديد. در عين زمان قواي نظامي امريکا مي گويد، تندروان مظنون طالب يک عسکر امريکائي را در ولايت هلمند به قتل رسانيدند. آنها مي گويند که قواي امريکائي به روز يکشنبه هنگاميکه مصروف گذمه بود، مورد حمله تقريباً بيست نفر تندرو قرار گرفت. يک حمله کننده کشته شد و عساکر امريکائي در تعقيب حمله کننده گان ديگر هستند.

XS
SM
MD
LG