لینک های دسترسی

بازداشت ۶۰۰ تندرو مظنون در پاکستان در جريان سرکوبي يک هفته يي


مامورين پاکستاني ميگوين سرکوبي اخير به باز داشت ۶۰۰ مظنون تند رو ، ملا و فعالين اسلاميست در سرتاسر اين کشور منتج شده است . آنهايي که باز داشت شده اند شامل اعضاي سازمان هاي غير قانوني اعلام شده، ملا هاي ملزم به ايراد خطابه هاي تحريک آميز،و اسلاميست ها ي ملزم به نشر و توزيع اوراق ومواد نفرت انگيز ميباشند. حداقل ۲۹۵ تن از توقيف شدگان به گروه هاي غيرقانوني مربوط ميباشند که در سه سال گذشته غير قانوني اعلام شده است. پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان بعد از آن اين سرکوبي راااعلام داشت که تعدادي از بم افگنان مظنون انتحاري در حملات روز هفتم جولاي در لندن، برتانوني هاي پاکستاني الاصل بودند که به پاکستان مسافرت کرده بودند. اما مامورين پاکستاني ميگويند اين بازداشت ها با انفجارات بم در لندن ارتباطي ندارد. مامورين پاکستاني ميگويند آنهايي که باز داشت گرديده اند تحت قانون ضد دهشت افگني پاکستان محاکمه خواهند شد که به مقامات اجازه ميدهد مظنونين را تا يک سال بدون داشتن الزامي در توقيف نگهدارند.

XS
SM
MD
LG