لینک های دسترسی

رمسفلد بطور غير متقبه وارد عراق شد


دانلد رمسفلد وزير دفاع امريکا امروز چهارشنبه بازديد غير مترفبه از عراق نمود و از رهبران عراقي خواست تا قانون اساسي جديد آن کشور را تا روز ۱۵ آگست باساي تقسيم اوقات مجوزه، تصويب وتکميل نمايند. در جريان يک کنفرانس مطبوعاتي مشترک با ابراهيم الجعفري صدراعظم عراق، رمسلفد از زعامت عراق تقاضا کرد تا جهت جلوگيري از تعويق کار تصويب قانون اساسي آن کشور را تکميل نمايند. جعفري خواهان خروج سريع قواي امريکا از آن کشور شده گفت مردم عراق ميخواهند تا ببيند که قواي ائتلاف به ترک نمودن آن کشور آغاز کرد ه و مسئوليت بيشتر را به خود عراقي ها واگذار شوند. اما وي علاوه کرد هيچ کسي خواهان خروج فوري قوا نيست .

XS
SM
MD
LG