لینک های دسترسی

عمال پاکستاني در قضيۀ دنيل پرل يک نفر ديگر را توقيف کردند


مقامات پاکستاني ميگويند عمال امنيتي مردي را که بدست داشتن در اختطاف و قتل سال ۲۰۰۲ دنيل پرل خبرنگار روزنامۀ وال ستريت جرنل مظنون است، توقيف کرده اند. پوليس ميگويد هاشم قدير که در صدر فهرست اشخاص تحت تعقيب در پاکستاني قرار دارد، ديروز در شهر شرقي گجران والا توقيف شد. گفته ميشود او کسي بود که ملاقات بين خبرنگار امريکائي و احمد عمر سعيد شيخ تندرو متولد برتانيه را ترتيب کرده بود. شيخ در قضيۀ دنيل پرل باعدام محکوم گرديد. همچنان بروز چهارشنبه، مقامات پاکستاني گفتند تا ۶۰۰ تندرو، ملا و فعالين اسلاميست در جريان يک سرکوبي سراسري دستگير شده اند. اين سرکوبي بعد ازان هدايت داده شد که معلوم شد بعضي از مظنونين بم گزاري انتحاري هفتم جولاي در لندن برتانوي هاي پاکستاني الاصل بودند که از پاکستان ديدن نموده بودند. اما مقامات پاکستاني ميگويند اين توقيف ها به بم گزاري لندن ارتباط ندارد.

XS
SM
MD
LG