لینک های دسترسی

Breaking News

۵۱۳ نفر در آب خيزي و لغزش زمين در هند هلاک شدند


مقامات هند ميگويند در ايالت غربي مهاراشترا حد اقل ۵۱۳ نفر از ناحيۀ آب خيزي، لغزش زمين و فروافتادن عمارات که همه ناشي از باران هاي شديد بود، هلاک شده اند. مامورين ميگويند عملۀ نجات در چندين شهر و قريۀ کم ارتفاع در سراسر آن ايالت در جستجوي کساني اند که جان بسلامت برده اند. آنها ميگويند تعداد تلفات شايد ازين هم بيشتر شود. بيش از مناصفۀ تلفات در بمبئي مرکز ايالت، که از روز سه شنبه باينطرف فلج شده، رخ داد. تصاوير هوائي نشان ميدهد که در بعضي از نقاط شهر آب تا کمر انسان ميرسد. باران هاي شديد امروز متوقف شده و عملۀ نجات تدارکات عاجل را بهزاران دهاتي اي ميرساند که گير مانده اند. پاپ بندکت تلگرام تسليت فرستاده و گفته که براي صدها دهاتي و آنهائي که در مساعي نجات و بازسازي سهيم هستند، دعا ميکند.

XS
SM
MD
LG