لینک های دسترسی

Breaking News

وفات ملک فهد  پادشاه عربسان سعودي


ملک فهد ، پادشاه عربستان سعودي، که از دير زمان ازمشکلات صحي رنج ميبرد ، اوايل امروز دوشنبه به عمر ۸۲ ساگي دررياض ، پايتخت عربستان سعودي ، وفات کرد . دربار سلطنتي عربستان سعودي وفات ملک فعد را اعلام کرد و گفت : شهزاده عبداله ، برادر فعد و وليعهد عربستان سعودي ، مقام سلطنتي آن کشور رااحراز کرده است . شهزاده عبدالله از ده سال قبل يعني از زمانيکه ملک فهدحمله قبلي نمود، عملاً حکمرواي عربستان سعودي بوده است . دربار سلطنتي عربستان سعودي همچنان اعلام کرد که شاه جديد عربستان سعودي ، شهزاده سلطان بن عبداللعزيز ، وزيردفاع عربستان سعودي را منحيث وليعهد خود تعين و مقرر کرده است . ملک فهد پادشاه عربستان سعودي در شفاخانه خاص « ملک فيصل دررياض» وفات کرد که درآن دو ماه قبل بخاطرآزمايشات طبي بستري شده بود . امر موسي ، سرمنشي جامعه عرب به احترام از شاه فقيد عربستان سعودي ، که ۲۳ سال شاه کشوراش بود ، سه روز عزاي ملي را اعلام داشت. در زمره ساير وظايف ، پادشاه عربستان همچنان متولي اماکن مقدسه مکه ومدينه است عربستان سعودي بزرگترين توليد کننده نفت جهان است و امروز دوشنبه بدنبال اعلام خبر وفات ملک فعد قيمت هر بيرل نفت به بيش از ۶۱ دالر صعود نمود . مامورين عربستان سعودي ميگويند تغييردر کدر زعامت عربستان سعودي بر مشي هاي ازدير زمان عربستان سعودي براي تضمين ثبات در بازار نفتي جهان تاثيري نخواهدداشت .

XS
SM
MD
LG