لینک های دسترسی

وجوه تمويل انتخابات پارلماني افغانستان ۳۱ مليون دالر کسر  کمبود دارد


يک نطاق موسسه ملل متحد در افغانستان ميگويد : بخاطر عدم ايفاي کامل تعهدات تمويل کنندگان بين المللي ، انتخابات پارلماني افغانستان اينک به کسر پولي ۳۱ ميليون دالري مواجه شده است . ادريان ايدواردز ، سخنگوي پروگرام تعاون بشري ملل متحد در افغانستان گفت فقدان موجوديت وجوه مالي تمويل پلان ها براي انجام انتخابات مجوزه پارلماني را به موعد معين آن يعني ۱۸ سپتامبر، تهديد مي نمايد . او به خبرنگاران در کابل گفت اگر پول هاي وعده شده به افغانستان نرسد ،« سرمايه گذاري عظيمي » که تا کنون براي آماده ساختن افغانستان براي انتخابات پارلماني صورت گرفته، از بين خواهد رفت . در عين حال ، يک جنرال ايالات متحده در افغانستان ابراز عقيده کرده است که طالبان تندرو در افغانستان بيشتر بيرحم و ظالم گرديده اند و مايل اند براي برهم زدن انتخابات در ماه سپتامبر از بم گذاري هاي انتحاري واز خردسالان در جنگ استفاده کنند . بريد جنرال جيسن کمييا ميگويد قواي ايالات منتحده و ائتلاف براي تضمين انجام انتخابات، جنگ شانرا دوام خواهند داد.

XS
SM
MD
LG