لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات  قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان  در مورد پايگاه  نظامي امريکا درازبکستان


قواي نظامي ايالات متحده در افغانستنان ميگويد تصميم ازبکستان مبني بر اينکه قواي ا يالات منتحده قواه ا ش را از يک پايگاه کليدي آن کشور که تا کنون از آن براي مبارزه عليه دهشت فگنان و طالبان و همچنان اجراي ماموريت هاي بشري در افغانستان استفاده مي شد خارج سازد ، بر عمليات آن در افغانستان تاثيري نخواهد داشت دگرمن جيم يونتس در يک گذارش مطبوعاتي در کابل امروز دوشنبه گفت ايالات متحده محلات و دارائي هائي در محل دارد و بنابران در توانائي آن براي پيشبرد عمليات جنگي خلل و تاخيري وارد نخواهد شد . ازبکستان در هفته قبل ياداشت رسمي به سفارت ايالات متحده در تاشکند داد ودرآن اعلام کرد که موافقه نامه استفاده از پايگاه نظامي « کرشي خان آباد » را با ايالات متحده خاتمه خواهد داد . حکومت ازبکستان تا کنون دليل آن تصميم خودرا نگفته است . درعين حال در يک انکشاف غير مرتبط ، شورشيان مظنون طالب اواخرروز يکشنبه بريک قافله از عراده هاي موسسه ملل متحد در ولايت جنوبي هلمند حمله ناگهاني کردند . يک سخنگوي ملل متحد گفت يک راننده محلي و و يک تن ازافراد پليس زخمي شدند .

XS
SM
MD
LG