لینک های دسترسی

اظهارات  قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان  در مورد پايگاه  نظامي امريکا درازبکستان


قواي نظامي ايالات متحده در افغانستنان ميگويد تصميم ازبکستان مبني بر اينکه قواي ا يالات منتحده قواه ا ش را از يک پايگاه کليدي آن کشور که تا کنون از آن براي مبارزه عليه دهشت فگنان و طالبان و همچنان اجراي ماموريت هاي بشري در افغانستان استفاده مي شد خارج سازد ، بر عمليات آن در افغانستان تاثيري نخواهد داشت دگرمن جيم يونتس در يک گذارش مطبوعاتي در کابل امروز دوشنبه گفت ايالات متحده محلات و دارائي هائي در محل دارد و بنابران در توانائي آن براي پيشبرد عمليات جنگي خلل و تاخيري وارد نخواهد شد . ازبکستان در هفته قبل ياداشت رسمي به سفارت ايالات متحده در تاشکند داد ودرآن اعلام کرد که موافقه نامه استفاده از پايگاه نظامي « کرشي خان آباد » را با ايالات متحده خاتمه خواهد داد . حکومت ازبکستان تا کنون دليل آن تصميم خودرا نگفته است . درعين حال در يک انکشاف غير مرتبط ، شورشيان مظنون طالب اواخرروز يکشنبه بريک قافله از عراده هاي موسسه ملل متحد در ولايت جنوبي هلمند حمله ناگهاني کردند . يک سخنگوي ملل متحد گفت يک راننده محلي و و يک تن ازافراد پليس زخمي شدند .

XS
SM
MD
LG