لینک های دسترسی

Breaking News

در جنوب غرب پاکستان سه بم منفجر شد


مقامات پاکستاني ميگويند امروز در بخش هائي از ولايت بلوچستان سه بم منفجر گرديد و باعث خسارات مالي شد ولي تلفاتي را بار نياورد. پوليس محلي ميگويد انفجار اولي پنجره هاي يک نانوائي را در شهر تُربت واقع در ۶۰۰ کيلومتري جنوب کويته، مرکز ولايت در هم شکست. دو انفجار ديگر پايه هاي انتقال برق را در منطقۀ رکهني متضرر ساخته و انتقال برق را به هزاران خانه، دفتر و دکان مختل کرد. کسي ادعاي مسؤليت نکرده ولي مامورين پاکستاني معتقدند که شايد اين انفجارات کار افراد قبايلي اي باشد که خواستار مشاغل بيشتر و سهمي از عوايد منابع گاز طبيعي هستند.

XS
SM
MD
LG