لینک های دسترسی

Breaking News

ملاحان تحت البحري روسي نجات يافتند


همۀ هفت ملاح که براي سه روز در يک تحت البحري روسي در زير بحر گير مانده بودند، به تعقيب نجات شان، تحت معاينات صحي قرار دارند و مامورين ميگويند چنين بنظر ميرسد که آنها سالم هستند. کپتان تحت البحري وقتي پا بزمين گذاشت سلام عسکري را بجا آورده گفت سالم است. اين تحت البحري کوچک بعد ازان بروي آب آمد که يک سفينۀ برتانوي بدون انسان که از دور هدايت ميشد امروز تحت البحري روسي را در شبۀ جزيرۀ کمچتکا از جالي ماهي گيري وکيبلي که دران گير مانده بود آزاد کرد. عملۀ تحت البحري روسيه صرف براي نيم روز ديگر هوا داشتند. مقامات روسيه از برتانيه، ايالات متحده و جاپان بخاطر کمک شان تشکر کرده اند. روسيه وقتي نتوانست تحت البحري را نجات بدهد خواستار کمک بين المللي گرديد. ولاديمير پوتين، رئيس جمهور از طريق سخنگوي خود تشکر کرده و تحقيقاتي را روي علت اين واقعه هدايت داده است. ولاديمير پوتين به تعقيب غرق شدن تحت البحري کورسک در پنج سال قبل بخاطر قطع نکردن تعطيلاتش و عدم تقاضا براي کمک بين المللي مورد انتقادات وسيع قرار گرفته بود.

XS
SM
MD
LG