لینک های دسترسی

Breaking News

هند و پاکستان روي تدابير جلوگيري از جنگ ذروي تصادفي توافق کردند


هند و پاکستان با رسمي ساختن يک سلسله توافقات در جهت کاهش خطر منازعۀ ذروي بين دو رقيب ديرينه يک قدم مهم برداشتند. بموجب اين توافقات که بعد از دو روز مذاکرات ديشب در دهلي جديد اعلام شد دو جانب ماۀ آينده يک خط مستقيم مخابراتي بين وزارت هاي خارجۀ دو کشور تاسيس ميکنند تا از خطر تصادفات ذروي جلوگيري کرده باشند. هند و پاکستان همچنان موافقه کردند تا قبل از اجراي آزمايشات راکت بهمديگر اطلاع بدهند. اين عمليه از مدتي جريان داشته است. قرار است متخصصين بار ديگر بروز دوشنبه ملاقات نموده و موضوع اسلحۀ متعارفي را مورد بحث قرار دهند و پيشرفتي را که در دور هاي قبلي مذاکرات بوجود آمده مرور نمايند. باوجود اينکه روابط در ماه هاي اخير بطور قابل ملاحظه اي بهبود يافته هند و پاکستان در قسمت منازعۀ ديرينۀ کشمير پيشرفت ناچيزي کرده اند.

XS
SM
MD
LG