لینک های دسترسی

Breaking News

شرون: بخاطر خروج از غزه پشيمان نيست


اريل شرون، صدراعظم اسرائيل ميگويد در مورد پلان خروج مجوزۀ هفتۀ آينده از غزه هيچ نوع ندامت و پشيماني احساس نميکند. شرون امروز يک روز بعد از بزرگترين احتجاجات در تاريخ اسرائيل، طي تبصره هاي منتشره گفت ولو که در مورد وسعت احتجاجات اطلاع هم ميداشت پلان خود را در مورد خروج از غزه تغير نميداد. احتجاج کنندگان گفتند که مسکونه ها را اشغال ميکنند تا بطور مسالمت آميزي خروج را مختل سازند. جورج بش، رئيس جمهور ديروز از خروج اسرائيل از غزه پشتيباني کرده گفت که اين اقدام بمصالح اسرائيل خواهد بود. در يک انکشاف ديگر، گروۀ تندرو حماس امروز گفت بعد از خروج اسرائيل از غزه، اسلحۀ خود را بمقامات فلسطيني تسليم نخواهد کرد زيرا ميخواهد بجنگ عليۀ آن دولت يهودي ادامه بدهد.

XS
SM
MD
LG