لینک های دسترسی

بش ميگويد ايالات متحده قبل از وقت از عراق خارج نخواهد شد


جورج بش، رئيس جمهور ميگويد ايالات متحده نخواهد ترسيد و قبل از وقت عساکر خود را از عراق خارج نخواهد ساخت. جورج بش امروز در بيانيۀ هفته وار راديوئي خود گفت برون کشيدن قبل از وقت عساکر جفا بمردم عراق بوده و سبب خواهد شد سايرين تعهد امريکا را به ترويج آزادي و پيروزي در جنگ عليۀ دهشت افگني مورد سؤال قرار دهند. او گفت دهشت افگنان برنده نخواهد شد مگر اينکه ايالات متحده بترسد و گفت تا وقتي او در قدرت است واقع نخواهد شد. رئيس جمهور گفت امريکا با عراقي ها کمک خواهد کرد تا کشور خود شان را کنترول کنند و از کار رهبران عراق در قسمت تسويد يک قانون اساسي ديموکراتيک ستايش نمود. در حاليکه سروي هاي آراي عامه نشان ميدهد امريکائيان از جنگ عراق ناراض ميشوند، جورج بش کوشش ميکند پشتيباني مردم را کسب کند.

XS
SM
MD
LG