لینک های دسترسی

ايران بمقابل اعمال قوه عليۀ مساعي ذروي آن کشور هشدار داد


ايران هشدار ميدهد که هر نوع اعمال قوه توسط ايالات متحده جهت متوقف ساختن پروگرام ذروي تهران يک اشتباه خواهد بود. حميد رضا آصفي، يک نطاق وزارت خارجۀ ايران گفت آن کشور براي دفاع از خود طرق زيادي در اختيار دارد. تبصره هاي او در حالي منتشر شد که جورج بش، رئيس جمهور در تلويزيون اسرائيل گفت استفاده از قوه يکي از طرق بازداشتن ايران از کسب اسلحۀ ذروي است ولي صرف در صورتي که ساير راه ها ناکام شود. ايران در هفتۀ گذشته يک پيشنهاد برتانيه، آلمان و فرانسه را مبني بر اعطاي مشوق هاي اقتصادي و سياسي در بدل متوقف ساختن تصفيۀ مواد سوخت ذروي رد کرده و عمليۀ مبدل ساختن يورانيم را از سر گرفت. حميد رضا آصفي امروز گفت روش اروپائي ها در روزهاي آينده در از سر گرفتن کار در يک دستگاۀ ذروي ديگر توليد برق ايران، نقش قاطعي خواهد داشت. بروز شنبه گيرهارد شرويدر، صدراعظم آلمان از ايالات متحده تقاضا کرد که راۀ نظامي را عليۀ ايران رد نمايد و گفت اين راه در گذشته مؤثر نبوده است.

XS
SM
MD
LG