لینک های دسترسی

Breaking News

تعويق جلسه غور بر قانون اساسي جديد عراق  توسط قانو گذاران آن کشور


درحاليکه ضرب الاجل پارلمان جهت تصويب آن قانون نزديکتر ميشود،رهبران سياسي عراق هنوز تلاش دارند تا روي قانون اساسي جديد توافق نمايند مباحثات امروز دوشنبه در بغداد بعد از آنکه پارلمان تعويق يک جلسه خاص را که روي آن قانون غور خواهد کرد،هنوز دوام داشت. در حاليکه نمايندگان مربوط به گروه هاي منقسم نژادي ومذهبي عراق مباحثات شان را روي اين سند دوام مي دهند، جلسه به ساعت ۱۶ بوقت گريونچ به تعويق انداخته شد. حکومت موقتي عراق روز دوشنبه را بحيث ضرب الاجل تصويب يک قانون اساسي دايمي براي پارلمان تعين کرده بود. اگر هيچ موافقه بدست نيايد، قانون گذاران بايد اين ضرب الاجل را تمديد کنند ودر غير آن با احتمال منحل شدن پارلمان و براه انداختن يک انتخابات جديد مواجه خواهند بود. رهبران شيعه وسني روي مسايل مختلف به شمول نقش اسلام در دولت ، تقسيم قدرت بين حکوت مرکزي و حکومات منطقوي اختلاف نظردارند. پارلمان ضرب الاجل امروز دوشنبه را تعين کرده بودند تا کميته مسئول تسويد قانون اساسي کارش را به اتمام برساند. بعضي رهبران شيعه ها و کرد ها پيشنهاد کرده اند که آنها شايد مسوده را به پارلمان ارائه نمايند هرچند رهبران سني در مورد اعتراض دارند. در عين زمان يکبم افگن انتحاري حد اقل ۱۱ نفر را در امروز دوشنبه زماني زخمي ساخت که خود را در يک رستوران بغداد منفجر نمود. و گلوله هاوان به عمارت ووزارت داخله عراق درشرق بغداد اطابت کرد وچندين نفر را زخمي ساخت . مقامات عراقي ميگويند آنها اجساد ۳۰ نفر بشمول دو زن را در يک قبر دسته جمعي در بيست کيلومتري جنوب بغداد کشف کرده اند. پليس حد اقل ۱۳ نفر را دستگير کرده و يکي از منظونين را در ارتباط با اين کشف به قتل رسانيده است .

XS
SM
MD
LG