لینک های دسترسی

Breaking News

بيانات صدراعظم هند درمورد رفاه همگاني


خشونت ها بر مراسم تجليل از روز آزادي هند سايه افگنده بود. پليس ميگويد، شورشيان مظنون مائويست بريک اجتماع حکومتي در ايالت جنوبي انديرا پرديش حمله نموده حد اقل ده نفر بشمول يک عضو پارلمان ايالتي را به قتل رسانيدند. شورشيان کمونيست درآن منطقه هميشه سياستمداران ، قانون گذاران ثروتمند و پليس را هدف قرار مي دهند و آنها را به سو استفاده از غربا ملزم ميسازند. در کشمير هند يک بم دستي در مقابل يک ستديوم ورزشي در سري نگر ، مدت کوتاهي قبل از آغاز مراسم رسمي، منفجر شد. پليس ميگويدکسي زخمي نشده است . گروه هاي مسلمان کشميري به عنوان ياد وبود از اين مراسم يک اعتصاب عمومي را در خواست داشتند.در دهلي جديد، من موهن سنگه صدراعظم هند،تحت تدابير شديد امنيتي مراسم رسمي تجليل از روز آزادي هند را رهبري نمود. سنگه ،در خطابۀ ازلال قلعه بناي تاريخي هند که در شهردهلي کهنه واقع است، گفت کشور بايد روي رشد اقتصادي تمرکز نمايد تا اطمينان حاصل گرددکه منافع به تمام بخشهاي جامعه ميرسد. من موهن سنگه علاوه کرد، بعضي موفقيتها در اقدامات وگفت وشنود با پاکستان جهت حل تمام منازعات بين دو کشور بشمول کشمير انقسام يافته بدست آمده است . اما وي هشدار داد که اگر تشدد تندروان در کشمير دوام يابد، واکنشهاي شديدي در قبال خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG