لینک های دسترسی

دو نفر در بنگلاديش توسط بم خود شان کشته شدند


در بنگلاديش که مقامات به تحقيقات مظنونين يک سلسله بم گزاري هاي هفتۀ جاري ادامه ميدهند، دو نفر توسط بم خود شان کشته شدند. پوليس ميگويد اين دو نفر وقتي در منطقۀ مهرپور غربي هلاک شدند که بمي را که ميساختند قبل از وقت منفجر گرديد. پوليس در زمينه تحقيق ميکند. در اوائل امروز يک مامور عاليرتبۀ پوليس گفت به تعقيب حملات روز چهارشنبه، دو نفر بعضويت گروۀ اسلامي ممنوعۀ جماعت المجاهدين اعتراف کرده اند. پوليس آنها را نصيرالدين دفعه دار و منيرالزمان مُّنا معرفي کرد. آنها به تعقيب اطلاعيۀ يک مخبر در منطقۀ جنوب غربي ست خيره دستگير شدند. آنها گفتند که شيخ عبدالرحمن پير آنها، به آنها هدايت داده بود بم ها را در سراسر کشور بسازند. پوليس گفت شيخ عبدالرحمن بعد ازان پنهان شد که محمد اسدالله غالب پيرو عاليرتبه اش امسال دستگير گرديد. سوابق پوليس نشان ميدهد که شيخ عبدالرحمن در عربستان سعودي در رشتۀ اسلام تحصيل کرده است.

XS
SM
MD
LG