لینک های دسترسی

بازديد  همسر اکبر  گانجي از شوهرش در زندان


همسر اکبر گانجي ، خبرنگار زنداني شده اير اني ، اجازه يافت از همسر مريض و زنداني اش درتهران بازديد نمايد . او ميگويد وضع صحي شوهر اش بعد از اختتام اعتصاب غذائيي دو ماهه اش در احتجاج بمقابل زنداني شدن اش رو به بهبودي است . گانجي که به تاريخ ۱۱ جون شروع به اعتصاب غذائي کرد بخاطر تحرير داستانهاي خبري که در آن مامورين دولتي ايرانرا به قتل ناراضيان ايراني مرتبط ساخت در سال ۲٫۰۰۰ زنداني شد قواي عد ليه ا ايران در هفته قبل موکداً گفت ا گانجي به اعتصاب غدائي خود پايان داده است اما اعضاي خانواده گانجي تا شام يکشنبه اجازه نداشتند از او درزندان بازديد کرده و راپور حکومت را درمورد تصديق نمايند . بروز جمعه ، کوفي عنان سرمنشي موسسه ملل متحد نيز نامه اي به رئيس جمهور جديد ايران فرستاد تا اين روزنامه نگارايراني را بدلايل بشري از قيد رها سازند . به آن نامه مقامات ايراني تا کنو ن پاسخ نداده اند .

XS
SM
MD
LG