لینک های دسترسی

نتيجه گيري   دانشمندان مبني بر  وارد شدن   يورانيوم از خارج  به ايران 


بقرار گزارش دانشمندان نتيجه گيري کرده اند که يورانيوم غني ايکه در ايران دوسال قبل پيدا شد از وسايلي بوده است که آنکشور وارد نموده بود نه از فعاليت هاي ذروي ايران . اخبار مربوط به اين مطلب در روزنامه واشنگتن پوست و آژانس خبررساني اسوشيتد پرس نشر شده ه که هردو گفته اند ديپلوماتهاي غربي با حفظ نام شان اين مطلب را اظهار کرده اند نتيجه گيري ظاهرااز ادعاي ايران حمايت ميکند که يورانيوم خاص توليد بم به انکشور، همراه با وسايل و پرزه جات سنترفيوج ها از پاکستان به ايران امده است حکومت جارج بش اظهار کرد که شواهدي در دست دارد که ايران با يورانيوم غني شده توليد سلاح ذروي را مورد ازمايش قرار ميدهد اتحاديه اروپا سعي ميکند بر ايران فشار وارد کند تا آن پروگرام هاي ذروي خود را متوقف سازد که از ان ميتوان درتوليد سلاح استفاده نمود. مذاکرات با ايران اخيرا با رکود مواجه شد زيرا ايران اصرار ميورزيد که پروگرام ذروي انکشور صرف براي توليد برق است

XS
SM
MD
LG