لینک های دسترسی

Breaking News

نتيجه گيري   دانشمندان مبني بر  وارد شدن   يورانيوم از خارج  به ايران 


بقرار گزارش دانشمندان نتيجه گيري کرده اند که يورانيوم غني ايکه در ايران دوسال قبل پيدا شد از وسايلي بوده است که آنکشور وارد نموده بود نه از فعاليت هاي ذروي ايران . اخبار مربوط به اين مطلب در روزنامه واشنگتن پوست و آژانس خبررساني اسوشيتد پرس نشر شده ه که هردو گفته اند ديپلوماتهاي غربي با حفظ نام شان اين مطلب را اظهار کرده اند نتيجه گيري ظاهرااز ادعاي ايران حمايت ميکند که يورانيوم خاص توليد بم به انکشور، همراه با وسايل و پرزه جات سنترفيوج ها از پاکستان به ايران امده است حکومت جارج بش اظهار کرد که شواهدي در دست دارد که ايران با يورانيوم غني شده توليد سلاح ذروي را مورد ازمايش قرار ميدهد اتحاديه اروپا سعي ميکند بر ايران فشار وارد کند تا آن پروگرام هاي ذروي خود را متوقف سازد که از ان ميتوان درتوليد سلاح استفاده نمود. مذاکرات با ايران اخيرا با رکود مواجه شد زيرا ايران اصرار ميورزيد که پروگرام ذروي انکشور صرف براي توليد برق است

XS
SM
MD
LG