لینک های دسترسی

پاکستان به  ثبت نام اجباري تمام مدارس اسلامي آن کشور آغاز کرده است


مقامات پاکستاني به ثبت نام قريب دوازده هزار مدرسه و يا مراکز اسلامي آن کشور آغاز کرده اند، اقدامي که ملاهاي تندرو تعهد کرده اند در مقابل آن مقاومت خواهند کرد. اين ثبت نام فقط دو روز بعد از آنکه نمايندگان بيش از ۲۵۰ مدرسه تعهد کردند که در مقابل اين فرمان حکومت به اساسات تبعيضي بودن آن، مقاومت خواهند کرد، صورت ميگيرد. پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان بار نخست دوسال قبل اين اقدام را بخاطر اصلاحات در مدارس مذهبي براه انداخته گفته بود که بعضي از اين مدارس به تعليم دهي تندروان، مظنون هستند. اما آن مساعي بخاطر مخالفت گروه هاي تندرو اسلاميست عملي شده نتوانست . ماه گذشته مشرف بعد از افشاي اين که چهار تن از بم گذاران لندن پاکستاني هايي بودند که از مدرسه هاي پاکستان بازديد نموده بودند، تطبيق آن پلان را مجدداً روي دست گرفت. هفته گذشته جنرال مشرف که يک متحد کليدي جنگ تحت رهبري امريکا عليۀ دهشت افگني است قانوني را دوباره بمنصۀ اجرا قرار داد که حکم ميکند مدارس اسلامي تا ختم سال جاري بايد ثبت نام شوند.

XS
SM
MD
LG