لینک های دسترسی

پاکستان ضرب الاجل مسدود نمودن کمپ هاي پناه گزينان افغان را تمديد کرد.


پاکستان ضرب الاجل مسدود نمودن کمپ هاي پناهندگان را در مناطق قبايلي در امتداد سرحد افغانستان تمديد کرده است که بيش از ۱۰۰ هزار پناهندۀ افغان هنوز براي برگردانيدن به وطن درانجا ثبت نام ميشوند.

حکومت پاکستان در نظر داشت اين کمپ ها را بتاريخ ۳۱ آگست مسدود نمايد ولي يک مامور محلي حکومت پاکستان به آژانس خبرگزاري رويتر گفت او بتمديد ضرب الاجل تا وقتي ادامه خواهد داد که آخرين پناهندۀ افغان بوطن بازگردانيده شود.

پاکستان پلان مسدود نمودن کمپ ها را در مناطق کرم و باجور بعد ازان اعلام کرد که ابراز نگراني نمود تندروان مربوط به القاعده شايد ازانجا منحيث پناه گاه استفاده کرده و بهردو طرف سرحد حملاتي را براه بياندازند.

بروز دوشنبه ، پاکستان ، افغانستان و ادارۀ پناه گزينان ملل متحد توافق برگردانيدن پناه گزينان را براي نه ماۀ ديگر تمديد کرده و تاريخ نهائي را دسمبر ۲۰۰۶ تعيين کردند.

XS
SM
MD
LG