لینک های دسترسی

عراق گزارش ميدهد که در سراسيمگي ديروز در بغداد تقريباً ۷۰۰ زاير هلاک شد.


وزارت صحيۀ عراق ميگويد در سراسيمگي ديروزي در يک پل بسوي يک زيارت در بغداد در حدود ۷۰۰ زاير شيعه هلاک شدند. مامورين ميگويند سراسيمگي بعد ازان پيدا شد که شايعاتي بين مردم پخش شد که در بين صدها هزار زاير يک بم گزار انتحاري موجود است.

مامورين ميگويند اکثر هلاک شدگان را زنان ، اطفال و سالخوردگان تشکيل ميدهد که در ازدحام و سراسيمگي بدرياي دجله پرتاب شدند. از جراحات بيش از ۳۰۰ نفر گزارش داده شده است و تعداد تلفات شايد بلند برود.

قبلاً شورشيان بر نزديکي زيارت کاظميه مرمي هاوان شليک کردند و حد اقل هفت نفر را هلاک ساختند. ابراهيم الجعفري ، صدراعظم، سه روز ماتم ملي را اعلام کرده است.

در حاليکه مذاکرات روي مسودۀ قانون اساسي جريان دارد، تشنج بين جوامع عمدۀ مذهبي و فرقوي عراق در هفته هاي اخير زياد شده است.

XS
SM
MD
LG