لینک های دسترسی

حسني مبارک در انتخابات برنده شد


مطبوعات دولتي مصر ميگويد که حسني مبارک رئيس جمهور مصر در اولين انتخاباتيکه رقابت صورت گرفت ، با اکثريت آرا برنده شده است

الجمهوريه ، روزنامه دولتي انکشور امروز جمعه نوشته است که تخمين هاي غير رسمي نشان ميدهد که حسني مبارک حد اقل هشتاد فيصد آرا را بدست اورده است و ايمان نور از حزب ليبرال غد ، در مقام دوم قرار دارد مامورين انتخابات ميگويند که انها توقع دارند نتايج رسمي را امروز منتشر سازند بروز پنجشنبه ، کمسيون انتخابات مصر ، تقاضاي نور را براي راي دهي مجدد رد که ادعا مينمود در انتخابات ، بي قانوني ها و تقلب صورت گرفته است ناظرين مستقل و آژانسهاي خبررساني غربي همچنان از چندين مشکل بشمول خريداري آرا و ارعاب راي دهندگان ، در راي دهي روز چهارشنبه گزارش دادند شان مک کارمک نطاق وزرات خارجه بروز پنجشنبه گفت که مسايلي در مورد انتخابات رياست جمهوري مطرح است وي علاوه کرد که بعد از راي گيري در انکشور روي عمليه انتخابات تبصره و تحليل خواهد نمود

XS
SM
MD
LG