لینک های دسترسی

تعبيه عساکر مصري  درامتداد سرحد غزه


مصر در قبل از خروج عساکر اسرائيلي از اراضي فلسطيني ها ، به تعبيه حدود ۷۵۰ عسکر در امتداد سرحد صحرائي خود با باريکه غزه ش شروع کرده است . اسوشي اييت پرس از قول يک مامور حکومتي مصر در رافا گفته شده حدود ۲۰۰ تن از عساکر اوايل امروز شنبه تعبيه شدند . سخنگوي حکومتي مصر که جز اداره اطلاعات آن کشور است گفته است مابقي عساکر ظرف چندروز ديگر تعبيه خواهند شد. عساکر مصري در نزديکي کمپ مهاجرين در رافا مستقرساخته ميشوند که مکرر صحنه جنگ در بين اسرائلي ها و فلسطيني ها ست . عساکر مصري بعداز اکمال عمليه خروج اسرائيل از غزه بعد از ۳۸ سال اشعال آن ، مسئول جلوگيري از ورد محرمانه اسلحه و مواد مخدر در ساحه تحت اداره فلسطينيها خواهند بود . مصرواسرائيل بر شرايط اين تعبيه عساکر در موافقه نامه اي رضايت نشان داده اند که در هفته قبل بين شان امضا شد .

XS
SM
MD
LG