لینک های دسترسی

Breaking News

نمايندۀ امريکا ميگويد، هيچ پيشرفتي در مذاکرات دروي کورياي شمالي صورت نگرفته است


رئيس هيات مذاکره کنندۀ امريکا روي پروگرام ذروي کورياي شمالي ميگويد، پيشرفت اندکي در مذاکرات اخير شش جانبه جهت رفع منازعۀ ذروي کورياي شمالي صورت گرفته است . کرستوفر هل رئيس هيات امريکا ميگويد، کورياي شما لي امروز چهارشنبه بالاي ساير کشورها فشارمي آورد که کوره هاي ذروي آبهاي ضعيف را اعمار کنند تا انرژي را براي آن کشور ستالينستي فراهم نمايد. اما رئيس هيات امريکا ميگويد، نه ايالات متحده ونه هم کدام جانب ديگر در مذاکرات بيژنگ ،براي تمويل کوره هاي آبهاي خفيف آمادگي دارد. وي گفت تمرکزمذاکرات بايد روي عاري ساختن شبه جزيره کوريا از اسلحۀ ذروي باشد. چين ،جاپان، روسيه وکورياي جنوبي نيز در اين مذاکرات اشتراک دارند که اين هفته بعداز پنج هفته توقف از سر گرفته شد. ايالات متحده بالاي کورياي شمالي فشار مياورد تا از تمام پروگرامهاي ذروي اش در بدل امنيت در مقابل کمک انرژي، صرف نظر نمايد. کورياي شمالي اصرار دارد که حق دارد يک پروگرام صلح آميز ذروي داشته باشد.

XS
SM
MD
LG