لینک های دسترسی

  پاکستان سرحداتش را با افغانستان بخاطر انتخابات روز يکشنبه مسدود نموده است


پاکستان ميگويد که در سرحداتش با افغانستان ۷۶۳ پوسته محافظين سرحدي را مستقر نموده

است تا از دخول مخفيانه تندروان بداخل افغانستان قبل از راي دهي در انتخابات پارلماني افغانستان ، جلو گيري کند.

جنرال صفدر حسين به خبرنگاران گفت که قيود برگشت و گزار در طول شب نافذ گرديده است و به عساکر دستور داده شده است تا بر تخطي کنندگان در پنج کيلومتري سرحد ، گلوله باري کنند.

جنرال حسين همچنان گفت که افراد اوبر يکي از بزرگترين پايگاههاي القاعده دروزيرستان شمالي در منطقه قبائلي ، حمله کرده و يک مقدار زياد سلاح را بحيث بخشي از جلو گيري از اخلال در انتخابات افغانستان ، ضبط کرده اند. وي ميگويد که تندروان در داخل يک مدرسه در نزديکي منازلي بودند که مالک ان پسر جلال الدين حقاني قوماندان طالبان بود.

جنرال گفت سراج الدين حقاني ، پسر قوماندان فرار کرده است جنرال پاکستاني اظهار داشت که عساکر پاکستاني ۱۵ لاري مملو از سلاح و مهمات را بدست اورده و ۲۸ تندرو را دستگير کردند

XS
SM
MD
LG